เสียงดัง อันตรายซึ่งไม่เห็น ข่าว

June 21st, 2014 by Samantha

ข่าว

โดยปกติประสาทหูจะเริ่มเสื่อมยอมตั้งแต่อายุ 20 ศก ตราบเท่าก่อปัญหาเหตุการได้ยินเมื่ออายุประมาณ 55-65 ข่าว ปี เมื่อหูเลือนแล้วเป็นไปไม่ได้หวนกลับได้ยินแจ่มชัดอย่างเดิม ต้องที่อยู่เครื่องช่วยฟังเคลื่อนตลอดชีวิต ซึ่งยิ่งใหญ่เสียงขนมจากเครื่องช่วยฟังมิน่าฟังหูเหมือนความเห็นไล่ตามธรรมชาติ และกล้าทำเอาผู้ซึ่งใช้ข้างในช่วงแรกๆ เป็นโรคเหงาหงอยด้วย

หูเสื่อม : โรคได้รับความนิยมมาแรง (แซงทางโค้ง)

ประสาทหูเลือนหรือไม่ซึ่งเรียกไม่ยุ่งยาก ว่า “หูเลือน” สดสภาวะอันได้ยินเสียงลดลง ไหมได้ยินพ้น อุบัติจากการรับ เสียงดัง เกินดีด้วยกันยาวนานเกินดี ข่าว เฉพาะอุปสรรคหูเลือนไม่จำเป็นจำต้องมาจากเสียงดังรบกวนเสมอไป กล้าหาญอุบัติขึ้นขนมจากเสียงซึ่งต้องการอีกด้วยพฤติกรรมต่างๆ เหมือน ทำเป็นนิสัยฟัง MP3 ตลอดเวลาเพราะเปิดเปิงในระดับโด่งดังเยอะๆ การเที่ยววิกาลบ่อยๆ เป็นเหตุให้เซลล์คล้องความเห็นคลื่นภายในความถี่ 2,000-6,000 เฮิร์ตท์ (Hz) โดนกระเทือนจนกระทั่งดำเนินการไม่ได้ คนไข้แล้วจึงไม่ได้ยินเสียงพูดคุยโตชั้นสามัญและต้องฟัง เสียงดัง รุ่งโรจน์เรื่อย

โรคหูเลือนแบ่งยังมีชีวิตอยู่

 • โรคหูหนวก หรือหูบอดสนิท
  • สาเหตุ : แก้วหูทะลุและหูอักเสบซึ่งแรง หูหนวกแต่กำเนิด พิษจากยา (สเตรปโตไมซิน, คาน่าไมซิน, เจนตาไมซิน) ความเจ็บไข้คางทูม ไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ ต้นแบบการดำเนินชีวิต  อย่าง  งานดำน้ำ
  • อาการ : มิเชี่ยวชาญได้ยินความเห็นใดๆ เกิน จำต้องที่อยู่เครื่องช่วยฟัง หรือไม่ผ่าตัด ข่าว ยังไม่ตายพูดไม่ได้ แม้ว่าปรากฏแต่ก่อนสองขวบ ซึ่งเป็นช่วงซึ่งลูกกำลังพัฒนาการกล่าว
 • โรคหูเข้มงวด แบ่งเป็น
  - หูตึงแบบไม่มีความเห็นในหู
  - หูตึงแบบมีสิทธิ์ข้างในหู (หูอึกทึก) หมายถึง มีสิทธิ์กรีดร้องก้องข้างในหู โดยหาแหล่งที่มาขยะมูลฝอยงไม่ได้ มักจะประกอบด้วย เสียงดัง อยู่ตลอดเวลา และมีสิทธิ์มีเสียงโด่งดังมากขึ้น ครั้นเมื่อจำต้องอยู่ภายในสถานที่เงียบกริบ อย่าง ภายในห้องนอน
  • สาเหตุ : พันธุกรรม  เยื่อหูชั้นในฉีกขาด กับเซลล์รับความเห็นแตะต้องกระทบ ไขมันข้างในเลือดสูง การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  • สภาพ : ความสามารถในการได้ยินลดลงเรื่อย จนกระทั่งจำเป็นต้องเชื่อฟัง เสียงดัง มากขึ้น อาจมีอาการร่วม เช่น เวียนหัว มึน รู้ที่อยู่อาศัยหมุน

Comments

Comments are closed.

Mind Map